čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

LEKÁREŇ EUKALYPTUS s.r.o., so sídlom Kriváň 441, 962 04 Kriváň,
IČO: 43 797 288, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14167/S
DIČ: 2022517233, IČ DPH: SK2022517233.

(ďalej už len “správca”).

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

2.1 Korenšpondná adresa pre doručovanie pošty:

Lekáreň Harmónia

Záhradná 3323/26, 96212 Detva

2.2 Adresa pre elektronickú poštu:

pravalekaren@pravalekaren.sk

2.3 Telefonický kontakt na čísle:

045/370 02 08

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

4. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej už len „nariadenie GDPR“).

čl. II.
Účel spracovávania osobných údajov

1. Pre účeli činnosti uzatvorenia kupnej zluvy a jej plnenia.

2. Pre plnenie legislatívnych požiadaviek, tým sa rozumie, na účely vedenia účtovníctva, správy daní a odovzdania prípadnej informácie do strany štátnych orgánov.

3. Pre účeli zasielania promočných materiálov elektronickou poštou, ak sme dostali Váš súhlas.

čl. III.
Zdroje osobných údajov

1. Správca od Vás získava osobné údaje pri realizácii objednávky alebo pri vytvorenií osobného účtu na webovom sídle správcu pravalekaren.sk.

2. Správa taktiež získava osobné údaje pri prihlásení sa na newsletter. Konkrétne Vašu emailovú adresu.
 

čl. IV.
Cookies

1. Správca používa na svojom webovom sídle nasledujúce druhy cookies:

1.1. Funkčné a technické cookies.

1.1.1. Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad a nie len: nákupný košík, zoznam obľúbených produktov.

1.2. Analytické cookies

1.2.1. Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti.

1.2.2. Pri týchto analytických cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

a) Google Analytics, Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

1.3. Marketingové a reklamné cookies.

1.3.1. Marketingové a reklamné cookies za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov

1.3.2. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

a) Google AdWords, Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; Odmietnuť Google AdWords cookies môžete na tejto webovej adrese:

https://adssettings.google.com/authenticated

b) Facebook Pixel, Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko; Odmietnuť Facebook cookies môžete na tejto webovej adrese:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

2. Máte právo v nastaveniach prehliadávača vymazať všetky cookies alebo odmietuť cookies z webovej stránky správcu.

čl. V.
Externé spracovanie osobných údajov

1. V mene správcu realizujú spracúvanie osobných údajov nasledovný sprostredkovatelia:

Účel spracovaniaSpostredkovateľPopis
Prevádzka webovej stránkyWebSupport s. r. oSpoločnosť spravujúca hosting a databázy webového sídla.
MarketingMailChimpSpoločnosť spravujúca odber noviniek emailom.
Doručovanie tovaru zákazníkomDirect Parcel Distribution SK s.r.o.Spoločnosť prepravujúca tovar zákazníkovi.
Doručovanie tovaru zákazníkomZásielkovňa s. r. oSpoločnosť prepravujúca tovar zákazníkovi.
Platby kartouStripe, Inc.Spoločnosť zabezpečujúca platby kartou na stránke. Viac informácií o ochrane údajov na Stripe nájdete tu: https://stripe.com/en-sk/privacy 
Uľahčenie prihlasovaniaGoogle, Inc.Používame tlačidlo, ktoré uľahčuje prihlásenie a registráciu.
Uľahčenie prihlasovaniaFacebook, Inc.Používame tlačidlo, ktoré uľahčuje prihlásenie a registráciu.

čl. VI.
Newsletter (odber noviniek)

1. Prihlásením do newslettra beriete na vedomie použitie osobných údajov na marketingové účely.

čl. VII.
Práva subjektov

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kontaktovaním nás podľa kontaktných údajov uvedených v čl. I. od. 2.

3. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.